เปลี่ยนประเภทวีซ่า

กรณีที่ต่างชาติเข้ามาในเมืองไทย ด้วยวีซ่า ผ.30 ผ.60 หรือวีซ่าท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่าเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เข้าทำงานในประเทศไทย วีซ่าติดตาม วีซ่าแต่งงานคู่สมรสไทย การเปลี่ยนประเภทวีซ่ามีหลักเกณฑ์สำคัญคือจะต้องมีวีซ่าเหลืออย่างน้อย 15 วันขึ้นไปนับจากวันที่ยื่นเอกสาร เมื่อทำการยื่นเอกสารแล้วจะได้รับวีซ่าทำงานเป็นจำนวน 90 วัน  เพื่อเป็นวีซ่าหลักในการทำวีซ่าปี ต่อไป