เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทยวีซ่า แอนด์ เวิร์ค เพอร์มิท เซอร์วิส จำกัด

ก่อตั้งเมื่อปี 2549 ดำเนินธุรกิจรับบริการทำวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  ทางบริษัทมีบริการให้คำปรึกษาการทำวีซ่าทำงานเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งบริษัท ให้ตรงตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง และ กระทราวงแรงงาน รวมทั้งวีซ่าอื่น ๆ อาทิเช่น วีซ่าแต่งงาน วีซ่าอุปการะบุตร วีซ่าผู้ฝึกสอน วีซ่าปั้นปลาย วีซ่าติดตาม จากประสบการณ์การทำงานของเราท่านสามารถวางใจในบริการจากทางเราว่าสามารถทำงานให้ท่านได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการทำงานให้ท่านและ

ธุรกิจหลักของบริษัท

  • รับทำวีซ่าทำงานและใบอนุญาตทำงาน
  • รับทำวีซ่าสำหรับผุ้ที่ต้องการพำนักอยู่ในประเทศไทยด้วยเงื่อนไขอื่น ๆ
  • รายงานตัวแก่ต่างชาติที่อยู่เกิน 90 วัน  ทำรีเอ็นทรี  

ธุรกิจเสริม

            สำหรับบริษัทที่เปิดใหม่และต้องการจ้างชาวต่างชาติทำงาน เรามีบริการเสริมในการจดจัดตั้งบริษัท เปลี่ยนแปลงบริษัท ต่าง ๆ กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร และ สำนักงานประกันสังคม

บริการของเรา

1. บริการรับทำวีซ่าต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย

:: เปลี่ยนประเภทวีซ่า ::

เมื่อต่างชาติที่ถือวีซ่าเข้ามาต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า อ่านต่อที่นี่ >>

::  วีซ่าทำงาน 1 ปี ::

ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นหากต้องการวีซ่าทำงาน อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษา ของเอกชน รัฐบาล ::

กรณีเป็น ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าแต่งงาน ,วีซ่าครอบครัว ::

คนต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน มาศึกษา หรืออยู่ที่ประเทศไทย หากสามี ภรรยา บุตร บิดา/มารดา อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย ::

คนต่างชาติทุกสัญชาติ อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องการเข้ามาประเทศไทย อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าติดตาม ::

คนต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน มาศึกษา หรืออยู่ที่ประเทศไทย หากสามี ภรรยา บุตร บิดา/มารดา อ่านต่อที่นี่ >>

2. การขอใบอนุญาตทำงาน ( WORKPERMIT )

::  ขอใบอนุญาตทำงานธุรกิจทั่วไป ::

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้นขั้นแรกต่างชาติต้องมีวีซ่า อ่านต่อที่นี่ >>