วีซ่านักเรียน นักศึกษา

วีซ่า นักเรียน นักศึกษา Non-Immigrant Visa (Non-ED)

หากคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาประเทศไทย และต้องการอยู่ศึกษาต่อในประเทศไทยก็สามารถทำเรื่อง เปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-Immigrant Visa (Non-ED) ได้ที่ด่านตรวจคนเมือง หรือ หากอยู่ที่ต่างประเทศก็ทำเรื่องได้ที่สถานทูตไทยในประเทศนั้น ๆ ซึ่งจะได้ระยะเวลา วีซ่า 3 เดือน หากต้องการขอวีซ่าอยู่ 1 ปี สามารถทำเรื่องได้โดยติดต่อไปที่หน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องเพื่อขอหนังสือรับรองการขอวีซ่า หลังจากนั้นก็ไปยื่นเรื่องขอวีซ่าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอวีซ่า 1 ปีต่อไป