เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทย วีซ่า แอนด์ เวิร์คเพอร์มิท เซอร์วิส จำกัด
ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ และ เลขผู้เสียภาษี 0725549000508 สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 1512 ซอยปาริชาติ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประกอบกิจการรับบริการทำวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทางบริษัทเราให้บริการรับทำวีซ่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จากประสบการณ์การทำงาน สามารถวางใจในบริการจากทางเราได้ว่าสามารถทำวีซ่าให้ท่าน โดยทางเราสามารถอำนวยความสะดวกด้านการทำงานให้ท่านได้