ใบอนุญาติทำงาน

Workpermit

ใบอนุญาตทำงาน  (Workpermit)

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้นขั้นแรกต่างชาติต้องมีวีซ่า Immigrant ก่อนซึ่งส่วนใหญ่จะทำวีซ่า Immigrant Non-B หรือหากมีวีซ่า Immigrant Non-O (วีซ่าแต่งงาน) ก็สามารถทำได้
1. บริษัทมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 2,000,000 บาท ต่อต่างชาติ 1 คน
2. พนักงานคนไทย 4 คนต่อต่างชาติ 1 คน และพนักงานคนไทยต้องมีอัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามที่กฎหมายแรงงานไทยระบุไว้ ซึ่งประมาณขั้นต่ำเดือนละประมาณ 6,500 บาท

การขอใบอนุญาตทำงานให้กับต่างชาติสำหรับวีซ่าแต่งงาน บริษัทต้องทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1 ล้านบาทและมีพนักงานคนไทยเพียง 2 คนได้โดยมีการเอกสารหลักฐานใบทะเบียนสมรสด้วย
3. อัตราเงินเดือนขั้นต่ำตามสัญชาติ มีดังนี้
3.1 ทวีปยุโรป และทวีปออสเตรเลีย สัญชาติญี่ปุ่น , อเมริกา และแคนนาดา เงินเดือนขั้นต่ำ 50,000 บาท / เดือน
3.2 สัญชาติเกาหลี , ไต้หวัน , ฮ่องกง , สิงค์โปร , มาเลเซีย เงินเดือนขั้นต่ำ 45,000 บาท / เดือน
3.3 สัญชาติอินเดีย , กลุ่มตะวันออกกลาง , จีน , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์ เงินเดือนขั้นต่ำ 35,000 บาท / เดือน
3.4 สัญชาติพม่า , ลาว , เวียดนาม , กัมพูชา และทวีปอัฟริกา เงินเดือนขั้นต่ำ 25,000 บาท / เดือน
3.5 ธุรกิจหนังสือพิมพ์ เงินเดือนขั้นต่ำ 20,000 บาท / เดือน

4. เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม