บริษัท ไทยวีซ่า แอนด์ เวิร์ค เพอร์มิท เซอร์วิส จำกัด

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่ 0725549000508 เลขผู้เสียภาษี 3032424707 สถานประกอบการตั้งอยู่เลขที่ 75 ซอยพร้อมพงษ์ ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการรับบริการทำวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงาน ให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทางบริษัทเราให้บริการรับทำวีซ่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จากประสบการณ์การทำงาน สามารถวางใจในบริการจากทางเราได้ว่าสามารถทำวีซ่าให้ท่าน โดยทางเราสามารถอำนวยความสะดวกด้านการทำงานให้ท่านได้

บริการของเรา

1. บริการรับทำวีซ่าต่างชาติเข้ามาทำงานในไทย

:: เปลี่ยนประเภทวีซ่า ::
เมื่อต่างชาติที่ถือวีซ่าเข้ามาต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า อ่านต่อที่นี่ >>

::  วีซ่าทำงาน 1 ปี ::
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นหากต้องการวีซ่าทำงาน อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าครู,อาจารย์,บุคลากรสถานศึกษา ของเอกชน รัฐบาล ::
กรณีเป็น ครู อาจารย์ หรือผู้เชี่ยวชาญในสถานศึกษา อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่านักเรียน,นักศึกษา ::
หากคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาประเทศไทย และต้องการอยู่ศึกษาต่อในประเทศไทยก็สามารถทำ อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าแต่งงาน ,วีซ่าครอบครัว ::
คนต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน มาศึกษา หรืออยู่ที่ประเทศไทย หากสามี ภรรยา บุตร บิดา/มารดา อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าผู้ต้องการใช้ชีวิตบั้นปลาย ::
คนต่างชาติทุกสัญชาติ อายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องการเข้ามาประเทศไทย อ่านต่อที่นี่ >>

:: วีซ่าติดตาม ::
คนต่างด้าวได้เข้ามาทำงาน มาศึกษา หรืออยู่ที่ประเทศไทย หากสามี ภรรยา บุตร บิดา/มารดา อ่านต่อที่นี่ >>

2. การขอใบอนุญาตทำงาน ( WORKPERMIT )

::  ขอใบอนุญาตทำงานธุรกิจทั่วไป ::
การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้นขั้นแรกต่างชาติต้องมีวีซ่า อ่านต่อที่นี่ >>

::  ขอใบอนุญาตทำงานครู อาจารย์ ::
การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้นขั้นแรกต่างชาติต้องมีวีซ่า อ่านต่อที่นี่ >>

::  ขอใบอนุญาตทำงานนักร้อง นักดนตรี ::
อาชีพ นักร้องนักดนตรี จะขอใบอนุญาตทำงานได้ อ่านต่อที่นี่ >>

::  ขอใบอนุญาตทำงานเร่งด่วน ::
การขอใบอนุญาตทำงานในกรณีที่ต้องการมาทำงานไม่ถึง อ่านต่อที่นี่ >>